SeniorJuniorAspirant
per jaar € 120,-- € 84,-- € 72,--

 

Categorie leeftijd op 1 september
Senior: 21 en ouder
Junior: van 17 tot 21
Aspirant: jonger dan 17

Eventuele kortingen
- Voor huisgenoten van een ander lid of
- Bij lidmaatschap van een andere club binnen de SBO.

Betalen van de contributies graag bij voorkeur als volgt
- Voor februari de helft van het contributiebedrag overmaken;
- Voor juni de resterende helft van het contributiebedrag overmaken;
Voor februari het volledige bedrag voldoen mag natuurlijk ook.

Automatisch een bedrag per maand overmaken kan ook. Betaalt u op dit moment automatisch per maand, let er dan even op of het bedrag dat overgemaakt wordt, klopt met de huidige contributie. Contributies kunnen overgemaakt worden op girorekening NL28 INGB 0005 1158 78 t.n.v. SG Max Euwe. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de penningmeester.