Nederland heeft tot nog toe één wereldkampioen schaken gekend: prof. dr. Max Euwe (1901-1981). Toen Euwe in december 1935 van de regerende wereldkampioen Aljechin won, gonsde Amsterdam van feestgedruis. Euwe was leraar wiskunde en later hoogleraar informatica in Rotterdam en Tilburg. In 1970 koos de FIDE (de Wereldschaakbond) hem tot president, een functie die hij acht jaar vervulde. Daarnaast schreef hij talloze schaakboeken en leverde belangrijke bijdragen aan de theorie. Na zijn overlijden werd de Stichting "Max Euwe-Centrum" opgericht met het doel de nagedachtenis aan Euwe, zijn werk en betekenis voor het schaken levend te houden.

Max Euwe in Wikipedia.

 

alt

Max Euwe